Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

W ramach POZ realizujemy programy profilaktyczne:

 

1. Program profilaktyki chorób odkleszczowych

Z programu mogą skorzystać osoby powyżej 15 roku życia, które nie chorowały na boreliozę, a jednocześnie dużo przebywają lub pracują na świeżym powietrzu, lubią spacerować po lesie, parkach itp. 

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Z programu mogą skorzystać pacjenci od 35 do 65 roku życia, zadeklarowani do lekarza POZ w naszej przychodni

3. Program profilaktyki gruźlicy

Z programu mogą skorzystać pacjenci powyżej 18 roku życia zadeklarowani do lekarza POZ w naszej przychodni

W przypadku objawów zgłoś się!

Programy profilaktyczne koordynują i prowadzą pielęgniarki POZ, więcej informacji w tym zakresie udziela rejestracja oraz pielęgniarki.